HISTORIE

 

 

 

 

 

Sezóna  2010/2011


20. listopadu 2010 se uskutečnila brigáda, při níž byly prováděny hlavně terénní úpravy - odstranění kolejí po lesní technice; vyrovnání nerovností na trasách, jejich rozšíření z důvodu bezproblémového tažení vícero stop vedle sebe a rovněž i čištění od větví, kamenů a šišek. Zúčastnilo se jí asi 15 lidí, včetně několika zaměstnanců města Březové.


Sníh začal padat 25.11. a stopař poprvé vyjel 29tého - tedy dříve, než došlo k zahájení sezóny např. na Božím Daru.


Začátkem druhého prosincového týdne přišla obleva. Devátého začal sníh znovu padat a opět mrzlo. Sněžilo i 17tého, Vánoce byly bílé a Silvestr rovněž.


30. prosince 2010 byl natažen zkušební okruh na sokolovském golfu, což městským a příměstským přineslo možnost zaběhat si ve stopě nedaleko od jejich bydliště. 


Nový rok s sebou přinesl nečekaně vysoké teploty a déšť (na Kamenici a Lobzech mizela sněhová pokrývka rychleji, než v Sokolově) - proto byly k 8. lednu výjezdy dočasně přerušeny.


Teplého počasí využili lesáci a začali u lesní spojky z Lobzů na Kamenici těžit dřevo. Po ukončení těžby cestu stáhli radlicí, ale tím se její šířka zúžila z původních asi 5 metrů na polovic - zbylý prostor byl sice dostatečný na 2 stopy vedle sebe, ale nikoliv ještě i pro bruslení.


Stopař znovu vyjel 26tého. Nový sníh byl nesouměrně vysoký a pro tvoření ideálních stop bohužel nedostatečný.


Začátkem února se opět oteplilo a lesáci obnovili těžbu, tentokrát nad okruhem K2. Později se ochladilo, napadlo ještě pár centimetrů sněhu, ale na strojové stopy to již nebylo.


Sezóna byla ukončena v půlce března. Stopař během ní vyjel celkem 15 krát a najel 579 kilometrů.


Okruhy byly vedeny víceméně stejně, jak v předchozích sezónách a kvalita (zdvojování stop a rozšiřování prostor pro volný styl) byla preferována před kvantitou (okruh L2 - Pasecký vrch a okruhy nad Rovnou nebyly obnovovány při každém výjezdu).ROK 2007


Nezvykle teplé počasí počátkem roku nám neumožňuje vytvářet stopy, takže pokračuje brigádnická činnost. Nainstalovali jsme první ze dvou svépomocí vyrobených informačních panelů. Ten na Lobzech si prožil i svou první zatěžkávací zkoušku. Orkán Kyrill, který se přehnal přes území ČR rychlostí téměř 200 km za hodinu, zasáhl i Slavkovský les. Většina lesních úseků, kde vedeme trasy jsou postiženy polomy tak, že v letošní zimě z  části nebudou moci být využity. Okamžitě byly zahájeny práce na zahlazení  stop po orkánu (odhad cca.  3 000 m3 polomů jen v polesí Kostelní Bříza).


Vzhledem k mimořádně teplému zimnímu období (dle meteorologů nejteplejší za posledních 85 let) ležel sníh v okolí Lobzů necelé 3 týdny. Po vyhlášení zákazu vstupu do lesních porostů (vydal jej hejtman Karlovarského kraje) jsme museli ukončit stopování v okolí Rovné a omezit  naši činnost pouze na pastvinách v okolí Lobzů. Na Kamenici jsme stopy nevytvářeli vůbec z důvodu nebezpečí polomů v dané lokalitě.


V červenci t.r. se poprvé sešli na Krajském úřadě v Karlových Varech zástupci regionu z míst, kde se vytvářejí lyžařské běžecké stopy. Tato schůzka vznikla na podnět pana Grusse, který ji vyvolal na základě požadavku po jednotném značení lyžařských běžeckých stop ve Slavkovském lese. Schůzky pod vedením ing. Zukala (regionální rozvoj ) se zúčastnili i zástupci z Krušných hor a byla vytvořena pracovní skupina, která se opět sejde za účasti p. Markvarta z vedení Klubu českých turistů, který má na starosti turistické značení v celé ČR.


Zároveň probíhají jednání na úrovni města Březové o koncepci celoročního využití Slavkovského lesa v zájmu rozvoje cestovního ruchu (celoroční turistiky) s ohledem na ochranu přírody. V současné době není v katastru města Březové a přidružených obcí ani jedna turistická značka !!!  Připravuje se koncepce, která by v budoucnosti měla tento stav změnit, i za pomoci finančních zdrojů z fondů EU.


Proběhla první informační schůzka s tvůrcem návrhu  turistických stezek (p. Křivan) s cílem  koordinovat turistické značení (lyžařské stopy a pěší turistika). Bylo by dobré, aby se těchto schůzek zúčastnili i zástupci cykloturistiky a hippoturistiky.


Do konce roku by měl být postaven infopanel na Kamenici na točně. S tím souvisí i vytvoření nového systému označení jednotlivých tras vzhledem k tomu, že metodika KČT se neslučuje s původním systémem okruhů tak, jak jsme je značili v minulosti. Chceme vyvolat jednání i se zástupci M. Lázní, aby značení ve Slavkovském lese bylo jednotné podle metodiky KČT. To je základním předpokladem pro zveřejnění při aktualizovaném vydání nových turistických map (skiatlas apod.), prodejných v celé ČR.


Pro tuto zimu (2007/08) budou trasy vedeny podobně jako v minulosti. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na těžbu dřeva vzhledem k tomu, že těžbu většinou neprovádějí Lesy ČR ale externí firmy, které zvítězily ve výběrovém řízení a neznají místní podmínky (vedení tras).


V minulých letech bylo problematické vytvářet stopy v dopoledních hodinách, protože obsluhy skútru tuto činnost prováděly při zaměstnání. V současné době probíhají jednání s potencionálním  zájemcem o tuto činnost, který by měl obsluhovat skútr i ve všední dny dopoledne.


Také probíhají jednání o zřízení infolinky o aktuálním stavu upravenosti stop (zájemce si zavolá na telefon, kde se spustí smyčka), kterou namluví obsluha skútru přímo v terénu.


Město Březová, konkrétně starosta p. Bouda, sehnal od našich partnerů finanční prostředky na naši činnost a tak jsme s pomocí těžké techniky rozšířili parkování na Kamenici na točně. Také jsme pokračovali v úpravě cesty ve směru na Lobzy. Počasí však nebylo ideální (týden dešťů a silných větrů) a tak jsme byli nuceni s prvním sněhem tyto práce přerušit.ROK 2006


V rámci několika brigád byly provedeny (i s pomocí mechanizace) terénní úpravy nejkritičtějších úseků modrého okruhu s cílem, aby byly obousměrné a bezpečnější.


Proběhlo navázání kontaktů s úředníkem Karlovarského krajského úřadu odboru regionálního rozvoje o možnostech finanční spoluúčasti při vytváření lyžařských běžeckých stop ve Slavkovském lese. Pro rok 2007 se počítá s podporou turistického značení a propagace.


Na základě úspěšného jednání se zástupci Lesů ČR, CHKO Slavkovský les a majitelů pastvin se podařilo najít kompromis vedení běžkařských tras ve směru Krásno a Prameny. Méně úspěšná byla setkání se zástupci radnic v Lokti, H. Slavkově a Krásně, kde jsme žádali o finanční spoluúčast na přiblížení tras do této spádové oblasti.


Proběhlo jednání s  Sokolov ohledně finančního příspěvku na provoz běžeckých stop na rok 2007. Příspěvek byl přislíben ve stejné výši jako v předchozí sezóně.


V samém závěru roku (před a po svátcích) jsme se soustředili na lesní úsek nad Lobezským potokem, kde jsme upravili svozovou cestu poznamenanou po těžbě dřeva a vytvořili lávku přes potok, abychom nemuseli jezdit přes brod potoka. Tím jsme vytvořili podmínky pro prodloužení tras ve směru Krásno a Prameny.


V posledních dnech roku  se  na nás paní Zima alespoň trochu pousmála.  29. a  30. prosince  bylo na loukách v okolí Lobzů necelých 10 cm prašanu. Dva nadšenci si vyšlápli 3 km okruh za slunečného počasí. Kontrastem jim byli cyklisté, kteří jeli vedle stopy na vysněžené cestě.ROK 2005


Inspirací pro vznik areálu se staly strojově upravované běžecké stopy v okolí Mariánských Lázní, kde jsou srovnatelné klimatické a geografické podmínky.


Během roku 2005 byly vytipovány trasy. Jednání s majiteli a nájemci pozemků, na kterých se trasy nachází, byla úspěšně zakončena dohodami o užívání pozemků za účelem vytváření lyžařských běžeckých stop.


V měsíci listopadu byly provedeny nezbytné terénní úpravy některých kritických úseků.


Taktéž se v tomto měsíci podařilo za pomoci měst Sokolov, Březová, obce Královské Poříčí a Zájmového sdružení právnických osob Sokolov - západ shromáždit finanční prostředky na zakoupení sněžného skútru a došlo k oslovení prodejců těchto zařízení.


29. prosince byl zakoupený skútr přivezen z Klatov. Den poté bylo dokončeno i svépomocí vyráběné stopovací zařízení.


30. prosince 2005 byla zahájena „nultá“ sezóna a vytvořeno několik kilometrů stop.


Značení tras je zatím provizorní. Po vyhodnocení sezóny bychom běžkařům rádi nabídli komplexní informační systém včetně aktuálních internetových stránek.


V současné době je pro návštěvníky za předpokladu dobrého počasí připraveno více než 30 km tras, přičemž více než polovina tratí je zdvojena a umožňuje obousměrný provoz. Zároveň na pláních vytváříme první kilometry pro volný styl (bruslení).


V následujících sezónách se počítá s prodloužením tras ve směru Krásno a Prameny. Završením by mělo být propojení lyžařských stop v okolí Mariánských Lázní a Březové u Sokolova.


Zpět na hlavní stránku