Poděkování

 

 

 

 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, díky nimž mohl být projekt lyžařských běžeckých stop v okolí Březové realizován:

 

Městský úřad Březová

Městský úřad Sokolov

Zájmové sdružení právnických osob Sokolov - západ

Obec Královské Poříčí

 

CHKO Slavkovský les

Lesy ČR

Svaz myslivců

farmy Rovná, Lobzy a Rudolec

Technické služby Březová

Obecní úřad Rovná

fa. Husqvarna - Besto Pro s.r.o.

Vinotéka Lobzy - poskytnutí technického zázemí

 

 

Poděkování dále patří i všem nadšencům, kteří se na udržování běžeckých stop nezištně podílejí, a to nejen v zimním období.

 

Rovněž předem děkujeme těm, kteří nás hodlají v budoucnosti podporovat.

 

Zpět na hlavní stránku