Pravidla bezpečného lyžování

 

 

 

 

Upozornění

 

Všichni uživatelé lyžařských běžeckých stop si tratě vybírají na základě vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí!

 

 

Platí povinnost dodržovat následující pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS):  

Zákaz vstupu do stopy bez běžeckých lyží!

 

1. Ohleduplnost

 

Každý běžkař se musí chovat tak, aby ostatní neohrozil či nepoškodil.

 

2. Signály, směr běhu a běžkařská technika

 

Je bezpodmínečně nutné dodržet značení, signály a pokyny správce tratí. Na tratích dodržet udaný směr a běžeckou techniku.

 

3. Volba stopy a sjezdovek

 

Na zdvojených a vícenásobných tratích se jezdí zásadně vpravo. Skupiny běžkařů musí jezdit vpravo a za sebou. Ve volném stylu (bruslení) je nutné jezdit vpravo.

 

4. Předjíždění

 

Předjíždět se smí vpravo i vlevo. Předjížděný nemusí uhýbat, měl by však uhnout, bude-li to bezpečné.

 

5. Provoz v protisměru

 

Při setkání dvou protijedoucích běžkařů je nutné se vyhnout vpravo. Běžkař, jedoucí z kopce, má přednost.

 

6. Vedení holí

 

Při předjíždění a míjení je nutné hůlky držet při těle.

 

7. Přizpůsobení rychlosti a podmínkám

 

Každý běžkař musí (zejména při klesání) přizpůsobit rychlost a chování svým schopnostem, oblastním podmínkám, hustotě provozu a viditelnosti. Zároveň musí dodržet dostatečný odstup od předešlého běžkaře. Aby zabránil případnému střetu, musí být ochoten i včas spadnout.

 

8. Uvolnění tras a sjezdovek

 

Bude-li běžkař chtít zastavit, nechť neprodleně opustí trať či sjezdovku.

Havarovaný běžkař je povinen uvolnit trať či sjezdovku okamžitě.

 

9. První pomoc

 

Při nehodách je každý povinen poskytnout první pomoc. V případě nouze volejte Integrovaný záchranný systém, telefonní číslo 112.

 

10. Prokazování totožnosti

 

Každý svědek nebo účastník nehody, ať již je za ni zodpovědný či nikoliv, je povinen na požádání sdělit své osobní údaje.

 

Zpět na hlavní stránku